O mnie

Piotr M. Łucyan

Właściciel oraz główny projektant pracowni ArtUp Interiors w Warszawie i Londynie. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Architektury Wnętrz). Dzięki temu swobodnie łączy światy zaawansowanej funkcjonalności i nowoczesnej estetyki z pogłębioną wiedzą z historii sztuki. Osobiście kreuje, a przy wsparciu zespołu także sprawnie realizuje wnętrza prestiżowych apartamentów i luksusowych rezydencji w Polsce oraz za granicą. Swe ekskluzywne projekty opiera na uważnej analizie osobistych potrzeb i oczekiwań przyszłych użytkowników. Indywidualnym podejściem oraz starannym doborem unikalnych rozwiązań (w tym designerskich mebli, eleganckich dodatków, wytwornych dekoracji oraz dzieł artystów) zaskarbił sobie uznanie wielu najbardziej wymagających inwestorów. Prywatnie jest entuzjastą i kolekcjonerem sztuki najnowszej, z którą chętnie zaznajamia bliżej także swych Klientów.

ArtUp Interiors

ArtUp Interiors is a premier interior design firm specializing in personalized, tailored solutions for discerning clients. Our experienced team of designers brings a wealth of knowledge and expertise to create bespoke projects for both residential and commercial spaces.

At ArtUp Interiors, we offer a comprehensive approach to the design process, from concept and design to execution and final finishing. Our team of professionals takes pride in creating spaces that reflect our clients’ unique lifestyles, preferences, and tastes.

Our portfolio includes a diverse range of projects, from private residences to commercial spaces such as offices, hotels, and retail stores. Our work is characterized by a modern, elegant style that has earned us a reputation for excellence in the industry.

We believe in putting our clients first, and our personalized approach ensures that every project we undertake is tailored to meet their specific needs. Contact ArtUp Interiors today to discuss your interior design project and experience the difference that our expertise and dedication can make.